SOTKVO
SOTKVO
Komora " SOTKVO" je dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou organizací sdružující fyzické i právnické osoby, které se profesně angažují  v kontrolní činnosti, výrobě, montážích, nebo opravách zařízení tělocvičen, hřišť a dětských hřišť.

CÍLE SDRUŽENÍ:

Sdružení je právnickou osobou založenou za účelem sjednocování a zvyšování úrovně v oboru určeném pro sportovní  a herní využití.

Komora SOTKVO zastupuje a chrání práva a zájmy svých členů při kontrolní činnosti, výrobě, montážích, opravách tělovýchovných zařízení a dětských hřišť.

Komora chce pomocí seminářů a vzdělávacích akcí dosáhnout zvyšování profesní zodpovědnosti svých členů a seznámit
s platnou legislativou z oboru širší veřejnost, především ty, kteří se sportovním zařízením tělocvičen, hřišť, dětských hřišť
a posiloven přijdou ve své pracovní činnosti do styku.

Cílem činnosti sdružení je zkvalitnit stav zařízení pro sportovní činnost jak v oblasti školství, tak na městských  a obecních hřištích a sportovištích. Důslednými kontrolami a doporučením kvalitního vybavení chceme vylepšit podmínky pro bezpečný sport.

Posláním sdružení je vytvářet příznivou platformu ke vzájemné spolupráci s příslušnými ministerstvy, magistráty měst, obcemi a dalšími zainteresovanými v rozvíjení bezpečné sportovní činnosti a zkvalitnění sportovního vybavení a být garantem výše uvedených aktivit pro celou oblast sportu a her.

Více zde: http://www.sotkvo.cz/