Úvod » REVIZE - OTK » OTK - městské úřady

REVIZE - OTK / OTK - městské úřady

Odborná technická kontrola dle ČSN EN 1176-7 má být v rozsahu:

Podle platných předpisů je provozovatel povinnen zajistit bezpečnost provozu.

Bezpečnost je zajišťována pravidelnou hlavní roční odbornou technickou kontrolou a dále dle potřeby provozními kontrolami dle vytížení.

1) Hlavní roční odborná technická kontrola zajištěná nezávislou osobou

Kontrola se provádí za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, po jakýchkoliv změnách provedených na základě přijatých bezpečnostních opatření, povětrnostních vlivů, známek hniloby nebo koroze a jakýchkoli změnách plynoucích z provedených oprav nebo dodatečně přidaných nebo vyměněných částí, např. prokázáním shody s odpovídající částí (částmi) EN 1176. Zvláštní pozornost by měla být věnována součástem utěsněným po celou dobu životnosti. Zařízení by mělo být kontrolováno oprávněnými osobami přinejmenším ve shodě s pokyny výrobce.

2) Provozní odborná technická kontrola (četnost dle místních podmínek)

Kontrola je podrobnější, ověřující funkci a stabilitu zařízení, zvláště z hlediska opotřebení. Tato kontrola by měla být provedena v intervalu od 1 do 3 měsíců, nebo podle pokynů výrobce.
Zvláštní pozornost by měla být věnována součástem utěsněným po celou dobu životnosti.

3) Běžná vizuální provozní kontrola (dle potřeby může mít i denní četnost)

Kontrola umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalismem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí nebo rozbitých lahví. Pro dětská hřiště intenzivně využívaná nebo vystavená vandalství může být nezbytná denní prohlídka tohoto typu.

Příklady zaměření vizuální a provozní kontroly jsou čistota, volná výška pod zařízením, kvalita povrchu, odkryté základy, ostré hrany, chybějící části, nadměrné opotřebení (pohyblivých dílů) a celistvost konstrukce.

Výsledky kontrol pomáhají předcházet možným úrazům způsobených špatným technickým stavem zařízení.