Úvod » REVIZE - OTK » OTK - ZŠ, SŠ, VŠ

REVIZE - OTK / OTK - ZŠ, SŠ, VŠ

Odborná technická kontrola dle metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních Věstník MŠMT 1/2008

Podle platných předpisů je provozovatel povinnen zajistit bezpečnost provozu.

Bezpečnost je zajišťována pravidelnou hlavní roční odbornou technickou kontrolou a dále dle potřeby provozními kontrolami dle vytížení sportoviště nebo tělocvičny.

1) Hlavní roční odborná technická kontrola zajištěná nezávislou osobou.

2) Provozní odborná technická kontrola (četnost dle místních podmínek)

3) Běžná provozní kontrola (dle potřeby může mít i denní četnost)

- odborné odstranění zjištěných závad a nedostatků

- zhodnocení celkového stavu a životnosti zařízení

Výsledky kontrol pomáhají předcházet možným úrazům způsobených špatným technickým stavem zařízení.

 

Řadit podle 
Výrobce