Úvod » REVIZE - OTK » OTK - dětská hřiště

REVIZE - OTK / OTK - dětská hřiště

Podle platných norem ČSN EN je provozovatel veřejného dětského hřiště povinnen zajistit systém řízení bezpečnosti provozu dětského hřiště. Bezpečnost dětského hřiště je zajišťována pravidelnou hlavní roční odbornou technickou kontrolou a dále dle potřeby provozními kontrolami dle vytížení hřiště.

Systém řízení bezpečnosti provozu má tyto složky:

- časový plán kontrol

1) Hlavní roční odborná technická kontrola zajištěná nezávislou osobou.

2) Provozní odborná technická kontrola (četnost dle místních podmínek)

3) Běžná provozní kontrola (dle potřeby může mít i denní četnost)

- odborné odstranění zjištěných závad a nedostatků

- zhodnocení celkového stavu a životnosti zařízení

Výsledky kontrol pomáhají předcházet možným úrazům způsobených špatným technickým stavem zařízení.

Technik prověří stav zařízení

 

povrchu a další potřebné náležitosti.